Kết quả tìm kiếm "akzonobel"

Akzonobel
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về các dịch vụ phục vụ khách hàng, Công ty cổ phần Timescom Toàn Cầu được công ty Akzonobel chỉ định là Nhà Phân Phối Chiến Lược và chịu trách nhiệm phân phối các mặt hàng Akzonobel cho các khách hàng tại các tỉnh miền bắc bao gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.

Liên kết

Timescom Group
Khách Hàng Chung