LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ hải quan và dịch vụ đường biển
Timescom có khả năng cung cấp dịch vụ vận tải đường biển trong nước và quốc tế theo yêu cầu của ...
Dịch vụ vận tải đường bộ
Với các điều kiện vận chuyển tối ưu: Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm Đội lái xe lành nghề ...
Dịch vụ kho
TIMESCOM hiện đang sở hữu hệ thống kho bãi chất lượng cao, vị trí thuận lợi cho việc lưu giữ và ...
Shell
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về các dịch vụ phục vụ khách hàng, Công ty cổ phần Timescom Toàn ...
Akzonobel
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về các dịch vụ phục vụ khách hàng, Công ty cổ phần Timescom Toàn ...

Liên kết

Timescom Group
Khách Hàng Chung